Dossierfiche K. 51-634

Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord
Sabine de Bethune    Nathalie de T' Serclaes    Kathy Lindekens    Mia De Schamphelaere   

getuigenverklaring
rechtsvordering
echtscheiding
jongere
kinderbescherming
kind
rechten van het kind

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-634/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 19/12/2003
K. 51-634/2 Advies van de Raad van State 8/3/2004
K. 51-634/3 Amendement 10/5/2006
K. 51-634/4 Amendementen 30/5/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [K2] Behandeling door Kamer
19/12/2003   Ontheffing uit caduciteit (Kamer - onderzoekstermijn K1) Doc. K. 51-634/1
5/2/2004   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 50 12/02/2004, p. 61
8/3/2004   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-634/2
2/5/2007   Einde behandeling
7/7/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 100 (verstreken periode) + 60 verlenging = 220
Doc. 3-82/16 3-82/16 (PDF)
19/1/2005   Opschorting termijn
20/1/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 100 (verstreken periode) + 60 verlenging + 60 = 280
Doc. 3-82/21 3-82/21 (PDF)
21/1/2005   Hervatting termijn
19/5/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/25 3-82/25 (PDF)
3/2/2006   Opschorting termijn
Convocatie POC.
9/2/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
374+60
Doc. 3-82/32 3-82/32 (PDF)
10/2/2006   Hervatting termijn
5/5/2006   Opschorting termijn
11/5/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
374+60 + 30
Doc. 3-82/35 3-82/35 (PDF)
12/5/2006   Hervatting termijn
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 100 (verstreken periode) + 60 verlenging = 220
Onderzoekstermijn (K1) 5/1/2004 220 10/12/2004
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (K1) 5/1/2004 0
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 5/1/2004 0 21/1/2005
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 100 (verstreken periode) + 60 verlenging + 60 = 280
Onderzoekstermijn (K1) 5/1/2004 60 15/4/2005
Ontheffing uit caduciteit (Kamer - onderzoekstermijn K1) Onderzoekstermijn (K1) 5/1/2004 60 15/3/2004
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 5/1/2004 154 13/10/2005
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
374+60 + 30
Onderzoekstermijn (K1) 5/1/2004 32 12/6/2006
Opschorting termijn
Convocatie POC.
Onderzoekstermijn (K1) 5/1/2004 0
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
374+60
Onderzoekstermijn (K1) 5/1/2004 60
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 5/1/2004 60 8/5/2006
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (K1) 5/1/2004 2
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 5/1/2004 2 15/5/2006