Dossierfiche K. 50-384

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 7, § 2bis, 3°, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten
Philippe Charlier    Michel Foret    Jean-Marie Happart    Anne-Marie Lizin   

tabak
nicotineverslaving
reclame

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-384/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 12/1/2000
K. 50-384/2 Amendement 12/1/2000
K. 50-384/3 Amendement 5/4/2000
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [K2] Behandeling door Kamer
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit (Kamer - onderzoekstermijn K1) Doc. K. 50-384/1
10/4/2003   Einde behandeling
24/2/2000   Opschorting termijn
Convocatie POC
2/3/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+60 verlenging
3/3/2000   Hervatting termijn
15/6/2000   Opschorting termijn
Convocatie POC
22/6/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60 + 60
Doc. 2-82/11 2-82/11 (PDF)
23/6/2000   Hervatting termijn
17/11/2000   Opschorting termijn
convocatie POC
23/11/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60 + 60 + 60
Doc. 2-82/15 2-82/15 (PDF)
24/11/2000   Hervatting termijn
14/2/2001   Opschorting termijn
convocatie POC
20/2/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60 + 60 + 60 verstrijken termijn + nieuwe 60
21/2/2001   Hervatting termijn
17/5/2001   Opschorting termijn
convocatie POC Op 23.5.2001 heeft de POC de termijn om te beslissen over de verlenging van de onderzoekstermijn verlengd tot na de indiening door de Regering van een wetsontwerp over deze aangelegenheid
Doc. 2-82/23 2-82/23 (PDF)
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Opschorting termijn
Convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 13/1/2000 18
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 13/1/2000 18 29/3/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+60 verlenging
Onderzoekstermijn (K1) 13/1/2000 78 14/6/2000
Opschorting termijn
Convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 13/1/2000 0
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 13/1/2000 0 23/6/2000
Ontheffing uit caduciteit (Kamer - onderzoekstermijn K1) Onderzoekstermijn (K1) 13/1/2000 60 21/3/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60 + 60
Onderzoekstermijn (K1) 13/1/2000 60 20/11/2000
Opschorting termijn
convocatie POC Op 23.5.2001 heeft de POC de termijn om te beslissen over de verlenging van de onderzoekstermijn verlengd tot na de indiening door de Regering van een wetsontwerp over deze aangelegenheid
Onderzoekstermijn (K1) 13/1/2000 1
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 13/1/2000 3
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 13/1/2000 3 27/11/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60 + 60 + 60
Onderzoekstermijn (K1) 13/1/2000 63 5/2/2001
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 13/1/2000 0
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 13/1/2000 0 21/2/2001
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60 + 60 + 60 verstrijken termijn + nieuwe 60
Onderzoekstermijn (K1) 13/1/2000 60 17/5/2001