Dossierfiche K. 50-373

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Fred Erdman    Ludwig Caluwť    Anne-Marie Lizin    Michel Foret    JoŽlle Milquet    Hugo Coveliers    Claude Desmedt    Jan Loones   

politie
administratief toezicht
gemeentepolitie
tuchtprocedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-373/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 12/1/2000
K. 50-373/2 Verslag namens de commissie 11/2/2000
K. 50-373/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/2/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [K2] Behandeling door Kamer
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit (Kamer) Doc. K. 50-373/1
11/2/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-373/2
17/2/2000   Bespreking
Handelingen nr. 41, p. 21-22
17/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+125/-15/o0)
Handelingen nr. 41, p. 27
Doc. K. 50-373/3
17/2/2000   Aanneming zonder amendering
17/2/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/3/2000   Bekrachtiging en afkondiging
18/5/2000   Bekendmaking (15965)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/2/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/3/2000 18/5/2000 , blz 15965