S. 5-982 Dossierfiche K. 53-1106

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen
Karine Lalieux   Philippe Blanchart   David Clarinval   Olivier Henry   Marie-Christine Marghem   Linda Musin   Bruno Tobback   Liesbeth Van der Auwera  

communautaire certificatie
energienet
aardgas
energieopslag
gasdistributie
energiebeleid
gasleiding
zekerheid van voorziening
energiediversificatie
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1106/1 Wetsvoorstel 21/1/2011
K. 53-1106/2 Amendementen 29/3/2011
K. 53-1106/3 Verslag namens de commissie 6/4/2011
K. 53-1106/4 Tekst aangenomen door de commissie 6/4/2011
K. 53-1106/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/4/2011
5-982/1 5-982/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 17/5/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
21/1/2011   Indiening Doc. K. 53-1106/1
25/1/2011   Inoverwegingneming
6/4/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-1106/3
28/4/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 30, p. 47-52
28/4/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+120/-0/o12)
Integraal verslag nr. 30, p. 98
Doc. K. 53-1106/5
28/4/2011   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
29/4/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/5/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-982/1 5-982/1 (PDF)
17/5/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/5/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/6/2011   Bekrachtiging en afkondiging
1/7/2011   Bekendmaking (38182-38183)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/4/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/4/2011 15 16/5/2011
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/4/2011 0 16/5/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/6/2011 1/7/2011 , blz 38182-38183

Kruispuntbank van de wetgeving