S. 5-981 Dossierfiche K. 53-219

Wetsontwerp tot instelling van een verbod op het dragen van kleding die het gezicht volledig dan wel grotendeels verbergt
Daniel Bacquelaine   Corinne De Permentier   Denis Ducarme   Jacqueline Galant   Kattrin Jadin   Gwendolyn Rutten   Patrick Dewael  

strafrecht
verhouding kerk-staat
kledingstuk
godsdienst
religieus conservatisme
openbare veiligheid
religieus symbool

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-219/1 Wetsvoorstel 28/9/2010
K. 53-219/2 Addendum 24/11/2010
K. 53-219/3 Amendementen 30/3/2011
K. 53-219/4 Verslag namens de commissie 18/4/2011
K. 53-219/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/4/2011
5-981/1 5-981/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 17/5/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
28/9/2010   Indiening Doc. K. 53-219/1
14/10/2010   Inoverwegingneming
18/4/2011   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-219/4
28/4/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 30, p. 52-77 + p. 98-99
28/4/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+129/-1/o2)
Integraal verslag nr. 30, p. 99
Doc. K. 53-219/5
28/4/2011   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
29/4/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/5/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-981/1 5-981/1 (PDF)
17/5/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/5/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/6/2011   Bekrachtiging en afkondiging
13/7/2011   Bekendmaking (41734-41735)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/4/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/4/2011 15 16/5/2011
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/4/2011 0 16/5/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/6/2011 13/7/2011, blz 41734-41735