S. 5-96 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 195 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Johan Vande Lanotte    Bert Anciaux    Ludo Sannen    Guy Swennen    Marleen Temmerman    GŁler Turan    Frank Vandenbroucke   

herziening van de grondwet
bevoegdheid van het Parlement
wetgevende macht
tweekamerstelsel
Eerste Kamer
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-96/1 5-96/1 (PDF) Herziening van de grondwet 16/9/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/9/2010   Indiening Doc. 5-96/1 5-96/1 (PDF)
16/9/2010   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
16/9/2010   Verzending naar commissie
12/3/2012   Inschrijving op agenda
12/3/2012   Zal worden ingetrokken
22/3/2012   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Ingetrokken 22/3/2012
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 22/3/2012
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/3/2012

Kruispuntbank van de wetgeving