S. 5-95 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoŲrdineerd op 10 juli 2008 met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen
Sabine de Bethune    Cindy Franssen   

sociale voorzieningen
gelijke behandeling van man en vrouw
regelgevingsbeleid
ziekenhuis
gendermainstreaming
wetgeving
terminologie
dokter
vroedvrouw

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-95/1 5-95/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/9/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/9/2010   Indiening Doc. 5-95/1 5-95/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving