S. 5-949 Dossierfiche K. 53-632

Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving wat de bescherming van het vaderschapsverlof betreft
Nahima Lanjri   Sonja Becq   Stefaan Vercamer  

ontslag
beroep in de binnenscheepvaart
vaderschapsverlof
ouderverlof
varend en vliegend personeel
arbeidscontract

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-632/1 Wetsvoorstel 19/11/2010
K. 53-632/2 Amendementen 22/3/2011
K. 53-632/3 Verslag namens de commissie 1/4/2011
K. 53-632/4 Tekst aangenomen door de commissie 1/4/2011
K. 53-632/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/4/2011
5-949/1 5-949/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 11/5/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/11/2010   Indiening Doc. K. 53-632/1
25/11/2010   Inoverwegingneming
1/4/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-632/4
7/4/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 29, p. 18-21
7/4/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 29, p. 28-29
Doc. K. 53-632/5
7/4/2011   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
8/4/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/5/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-949/1 5-949/1 (PDF)
11/5/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/5/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/6/2011   Bekrachtiging en afkondiging
20/7/2011   Bekendmaking (42875)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/4/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/4/2011 15 10/5/2011
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 26/4/2011 0 10/5/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/6/2011 20/7/2011 , blz 42875

Kruispuntbank van de wetgeving