S. 5-948 Dossierfiche K. 53-363

Wetsontwerp tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 in verband met de bescherming tegen ontslag in geval van omzetting van moederschapsverlof in vaderschapsverlof
Julie Fernandez-Fernandez   Christiane Vienne   Franco Seminara  

dood
zwangerschapsverlof
bescherming van moeder en kind
vaderschapsverlof
ziekenhuisopname
moederschap
ontslagpremie
ontslag

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-363/1 Wetsvoorstel 12/10/2010
K. 53-363/2 Verslag namens de commissie 4/4/2011
K. 53-363/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/4/2011
5-948/1 5-948/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 11/5/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/10/2010   Indiening Doc. K. 53-363/1
28/10/2010   Inoverwegingneming
4/4/2011   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-363/2
7/4/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 29, p. 17-18
7/4/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 29, p. 28
Doc. K. 53-363/3
7/4/2011   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
8/4/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/5/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-948/1 5-948/1 (PDF)
11/5/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/5/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/6/2011   Bekrachtiging en afkondiging
20/7/2011   Bekendmaking (42874)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/4/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/4/2011 15 10/5/2011
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 26/4/2011 0 10/5/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/6/2011 20/7/2011, blz 42874