S. 5-947 Dossierfiche K. 53-79

Wetsonterp tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van begrotingsfondsen
Patrick Moriau  

ontwikkelingshulp
Belgisch fonds voor de voedselzekerheid
begrotingsfonds

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-79/1 Wetsvoorstel 9/8/2010
K. 53-79/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/4/2011
5-947/1 5-947/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 11/5/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
9/8/2010   Indiening Doc. K. 53-79/1
14/10/2010   Inoverwegingneming
22/3/2011   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 110
7/4/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 29, p. 16-17
7/4/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+108/-0/o11)
Integraal verslag nr. 29, p. 28
Doc. K. 53-79/2
7/4/2011   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
8/4/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/5/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-947/1 5-947/1 (PDF)
11/5/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/5/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/6/2011   Bekrachtiging en afkondiging
5/7/2011   Bekendmaking (38469-38470)
8/7/2011   Erratum (40600)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/4/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/4/2011 15 10/5/2011
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 26/4/2011 0 10/5/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/6/2011 5/7/2011 , blz 38469-38470
Errata
Op 8/7/2011 , blz 40600

Kruispuntbank van de wetgeving