S. 5-945 Dossierfiche K. 53-1247

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake telecommunicatie
Regering Y. Leterme II  

universele dienst
ambtenaar
bescherming van de consument
facturering
communicatietarief
consumentenvoorlichting
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
bemiddelaar
nationale uitvoeringsmaatregel
provider

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1247/1 Wetsontwerp 24/2/2011
K. 53-1247/2 Amendementen 2/3/2011
K. 53-1247/3 Amendementen 16/3/2011
K. 53-1247/4 Verslag namens de commissie 25/3/2011
K. 53-1247/5 Tekst aangenomen door de commissie 31/3/2011
K. 53-1247/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/4/2011
5-945/1 5-945/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 11/5/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/2/2011   Indiening Doc. K. 53-1247/1
25/3/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-1247/4
7/4/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 29, p. 1-9 + p. 25-27
7/4/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+100/-0/o21)
Integraal verslag nr. 29, p. 27
Doc. K. 53-1247/6
7/4/2011   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
8/4/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/5/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-945/1 5-945/1 (PDF)
11/5/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/5/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
31/5/2011   Bekrachtiging en afkondiging
21/6/2011   Bekendmaking (36503-36508)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/4/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 26/4/2011 0 10/5/2011
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/4/2011 15 10/5/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
31/5/2011 21/6/2011 , blz 36503-36508

Kruispuntbank van de wetgeving