S. 5-944 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 111 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 111 van de Grondwet, om het op te heffen
Guido De Padt   

herziening van de grondwet
gerechtelijke vervolging
minister
strafrechtelijke aansprakelijkheid
strafverjaring
hogere rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-944/1 5-944/1 (PDF) Herziening van de grondwet 7/4/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/4/2011   Indiening Doc. 5-944/1 5-944/1 (PDF)
7/4/2011   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
7/4/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving