S. 5-942 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Guido De Padt    Nele Lijnen   

OCMW
administratief toezicht
administratieve formaliteit
bankdeposito
sociale bijstand
eerbiediging van het privť-leven
bankgeheim
centrale bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-942/1 5-942/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/4/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/4/2011   Indiening Doc. 5-942/1 5-942/1 (PDF)
5/5/2011   Inoverwegingneming
5/5/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
5/5/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving