S. 5-907 Dossierfiche                  

De eigen middelen van de Europese Unie
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

financiering van de EU-begroting
eigen middelen
bijdrage naar BNP
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
EU-begroting
bijdrage van de lidstaten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-907/1 5-907/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 29/3/2011
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/3/2011   Indiening
29/3/2011   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
29/3/2011   Indiening
29/3/2011   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
29/3/2011   Verzending naar commissie
29/3/2011   Inschrijving op agenda
29/3/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, André Flahaut
29/3/2011   Gedachtewisseling
Uiteenzetting door de heer Jean-Luc Dehaene, lid van het Europees Parlement en ondervoorzitter van de begrotingscommissie van het Europees Parlement
Doc. 5-907/1 5-907/1 (PDF)
29/3/2011   Einde behandeling
29/3/2011   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 29/3/2011

Kruispuntbank van de wetgeving