S. 5-901 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de integratie van de Evaluatiecommissie zwangerschapfsafbreking in het Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek
Elke Sleurs    Louis Ide   

motie van het Parlement
Nationale Evaluatiecommissie inzake zwangerschapsafbreking
Raadgevend Comitť voor bio-ethiek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-901/1 5-901/1 (PDF) Voorstel van resolutie 28/3/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/3/2011   Indiening Doc. 5-901/1 5-901/1 (PDF)
31/3/2011   Inoverwegingneming
31/3/2011   Terugzending naar verenigde commissies: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
31/3/2011   Terugzending naar verenigde commissies
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving