S. 5-898 Dossierfiche K. 53-1085

Wetsontwerp tot inperking van de duur van de opleiding geneeskunde
Marie-Claire Lambert   Colette Burgeon   Franco Seminara   Yvan Mayeur  

medisch onderwijs

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1085/1 Wetsvoorstel 19/1/2011
K. 53-1085/2 Verslag namens de commissie 10/3/2011
K. 53-1085/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/3/2011
5-898/1 5-898/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 27/4/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/1/2011   Indiening Doc. K. 53-1085/1
3/2/2011   Inoverwegingneming
10/3/2011   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-1085/2
24/3/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 25, p. 37-43
24/3/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 25, p. 83
Doc. K. 53-1085/3
24/3/2011   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
25/3/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/4/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-898/1 5-898/1 (PDF)
27/4/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/5/2011   Bekrachtiging en afkondiging
8/6/2011   Bekendmaking (33272)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/3/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/3/2011 15 26/4/2011
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 26/3/2011 0 26/4/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/5/2011 8/6/2011 , blz 33272

Kruispuntbank van de wetgeving