S. 5-889 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 67 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, inzake de zetelverdeling van de Senaat
Filip Dewinter    Yves Buysse    Jurgen Ceder    Anke Van dermeersch   

herziening van de grondwet
zetelverdeling
Eerste Kamer
taalgroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-889/1 5-889/1 (PDF) Herziening van de grondwet 22/3/2011
5-889/2 5-889/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/11/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/3/2011   Indiening Doc. 5-889/1 5-889/1 (PDF)
22/3/2011   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/3/2011   Verzending naar commissie
26/3/2013   Inschrijving op agenda
26/3/2013   Zal worden ingetrokken
21/11/2013   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Ingetrokken 21/11/2013
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 21/11/2013
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/3/2013

Kruispuntbank van de wetgeving