S. 5-879 Dossierfiche K. 53-1365

Raad Eurozone van 11 maart 2011 en Europese Raad van 24 en 25 maart 2011
Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden  

loonbeleid
concurrentievermogen
betalingsbalans
stabiliteitsprogramma
Ecofin
economische convergentie
euro
Europees Semester
monetaire crisis
bankcontrole
economische groei
belastingharmonisatie
Japan
liquiditeit
energieprijs
internationale rol van de EU
aardschok
topconferentie
kapitaalbeweging
natuurramp
kernongeval
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
eurozone
EU-strategie
Europese Raad
pensioenregeling
Europees stelsel van rekeningen
Stabiliteitspact
Verdrag van Lissabon
overheidsschuld
LibiŽ
bankbeleid
begrotingsbeleid
EU-werkgelegenheidsbeleid
begrotingscontrole
budgettair evenwicht
EU-beleid
door de EU verstrekte lening
Europees stabiliteitsmechanisme
Europese sociale politiek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-879/1 5-879/1 (PDF) Verslag uitgebracht namens het adviescomitť en de commissies (Senaat en Kamer) 5/4/2011
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
22/3/2011   Indiening in Kamer
  [S2] Behandeling door Senaat
22/3/2011   Indiening
22/3/2011   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
22/3/2011   Verzending naar commissie
22/3/2011   Inschrijving op agenda
22/3/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo, Muriel Gerkens, Yvan Mayeur
22/3/2011   Bespreking
Prebriefing
5/4/2011   Inschrijving op agenda
5/4/2011   Bespreking
Debriefing
5/4/2011   Verslag Doc. 5-879/1 5-879/1 (PDF)
5/4/2011   Einde behandeling
  [K1] Behandeling door Kamer
22/3/2011   Indiening Doc. 5-879/1 5-879/1 (PDF)
5/4/2011   Einde behandeling
5/4/2011   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 22/3/2011, 5/4/2011

Kruispuntbank van de wetgeving