S. 5-871 Dossierfiche K. 53-355

Wetsontwerp tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof
Valérie De Bue   Denis Ducarme   David Clarinval   Jacqueline Galant  

kind
ouderverlof
gehandicapte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-355/1 Wetsvoorstel 12/10/2010
K. 53-355/2 Amendementen 22/2/2011
K. 53-355/3 Verslag namens de commissie 1/3/2011
K. 53-355/4 Tekst aangenomen door de commissie 2/3/2011
K. 53-355/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/3/2011
5-871/1 5-871/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 5/4/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/10/2010   Indiening Doc. K. 53-355/1
28/10/2010   Inoverwegingneming
1/3/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-355/3
17/3/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 23, p. 71-75
17/3/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-0/o1)
Integraal verslag nr. 23, p. 119
Doc. K. 53-355/5
17/3/2011   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
18/3/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
5/4/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-871/1 5-871/1 (PDF)
5/4/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/4/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/4/2011   Bekrachtiging en afkondiging
10/5/2011   Bekendmaking (27182)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/3/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/3/2011 15 4/4/2011
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 19/3/2011 0 4/4/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/4/2011 10/5/2011 , blz 27182

Kruispuntbank van de wetgeving