S. 5-870 Dossierfiche K. 53-573

Wetsontwerp tot wijziging, wat betreft de meeouders, van de wetgeving inzake het geboorteverlof
Sonja Becq   Nahima Lanjri   Stefaan Vercamer   Catherine Fonck   Zoé Genot   Valérie De Bue   Meryame Kitir   Yvan Mayeur   Maggie De Block   Meyrem Almaci  

verwantschap
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
vaderschapsverlof
afstamming
geregistreerd samenwonen
ongehuwd samenleven
seksuele minderheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-573/1 Wetsvoorstel 17/11/2010
K. 53-573/2 Verslag namens de commissie 22/2/2011
K. 53-573/3 Tekst verbeterd door de commissie 22/2/2011
K. 53-573/4 Erratum 24/2/2011
K. 53-573/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/3/2011
5-870/1 5-870/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 5/4/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
17/11/2010   Indiening Doc. K. 53-573/1
18/11/2010   Inoverwegingneming
22/2/2011   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-573/2
17/3/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 23, . 64-71
17/3/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-0/o12)
Integraal verslag nr. 23, p. 119
Doc. K. 53-573/5
17/3/2011   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
18/3/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
5/4/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-870/1 5-870/1 (PDF)
5/4/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/4/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/4/2011   Bekrachtiging en afkondiging
10/5/2011   Bekendmaking (27182-27184)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/3/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/3/2011 15 4/4/2011
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 19/3/2011 0 4/4/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/4/2011 10/5/2011 , blz 27182-27184

Kruispuntbank van de wetgeving