S. 5-838 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van staatkundige onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk
Bart Laeremans    Yves Buysse    Jurgen Ceder    Filip Dewinter    Anke Van dermeersch   

motie van het Parlement
nationale onafhankelijkheid
Franse Gemeenschap
taalgebruik
Vlaamse Gemeenschap

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-838/1 5-838/1 (PDF) Voorstel van resolutie 15/3/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/3/2011   Indiening Doc. 5-838/1 5-838/1 (PDF)
24/3/2011   Inoverwegingneming
24/3/2011   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
24/3/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving