S. 5-837 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 33, 36, 41 en 134 van de Grondwet, teneinde bindende referenda mogelijk te maken
Filip Dewinter   

herziening van de grondwet
referendum

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-837/1 5-837/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 15/3/2011
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/3/2011   Indiening Doc. 5-837/1 5-837/1 (PDF)
24/3/2011   Inoverwegingneming
24/3/2011   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
24/3/2011   Verzending naar commissie
23/4/2011   Inschrijving op agenda
23/4/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Francis Delpťrťe
23/4/2011   Bespreking
23/4/2011   Stemming over het geheel: verworpen (+11/-2/o0)
23/4/2011   Verwerping
24/4/2011   Inschrijving op agenda
24/4/2011   Lezing van het verslag
24/4/2011   Goedkeuring verslag
nr. 5-2856/3
Doc. 5-2856/3 5-2856/3 (PDF)
24/4/2011   Einde behandeling
28/4/2011   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 23/4/2011, 24/4/2011

Kruispuntbank van de wetgeving