S. 5-830 Dossierfiche                  

Resolutie van het Europees Parlement van 20 oktober 2010 over de financiŽle, economische en sociale crisis: aanbevelingen van maatregelen en initiatieven op Europees niveau (tussentijds verslag) (2009/2182 (INI))
Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden  

heractivering van de economie
economische recessie
monetaire crisis
financiering van de EU-begroting
EU-programma
Europees Comitť voor systeemrisico's
economische groei
Internationaal Muntfonds
anticrisisplan
kapitaalbeweging
EU-strategie
kleine en middelgrote onderneming
Wereldbank
EU-werkgelegenheidsbeleid
economische en sociale samenhang
economische governance van de EU
EU-beleid
Europese sociale politiek
EP-resolutie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-830/1 5-830/1 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 1/3/2011
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
22/2/2011   Indiening
22/2/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/2/2011   Verzending naar commissie
22/2/2011   Inschrijving op agenda
22/2/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Frank Vandenbroucke
22/2/2011   Voorbereiding van een antwoord op de vragen van de CRIS-commissie
Voorbereiding van een antwoord op de vragen van de CRIS-commissie van het Europees Parlement aan de commissies van de nationale parlementen over de resolutie van het Europees Parlement
22/2/2011   Bespreking
1/3/2011   Inschrijving op agenda
1/3/2011   Bespreking
1/3/2011   Aanneming van het voorstel van antwoord
het voorstel van antwoord is eenparig aangenomen (10 stemmen)
Doc. 5-830/1 5-830/1 (PDF)
1/3/2011   Einde behandeling
1/3/2011   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 22/2/2011, 1/3/2011

Kruispuntbank van de wetgeving