S. 5-83 Dossierfiche K. 53-83

Periodiek verslag over de werkzaamheden van de parlementaire overlegcommissie gedurende de buitengewone zitting 2010 en de gewone zittingen 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014
Parlementaire overlegcommissie  

machtsconflict
wetgevende procedure
bevoegdheid van het Parlement
parlementaire overlegcommissie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-83/1 5-83/1 (PDF) Periodiek verslag 25/4/2014
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
6/5/2010   Indiening
25/4/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
6/5/2010   Indiening
25/4/2014   Einde behandeling
25/4/2014   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving