S. 5-828 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot coŲrdinatie van de federale regelgeving en die van de gemeenschappen en de gewesten bij de uitoefening van de toegewezen en impliciete bevoegdheden
Cindy Franssen    Sabine de Bethune    Rik Torfs   

decreet
regelgevingsbeleid
verhouding land-regio
Parlementair Comitť belast met wetsevaluatie
motie van het Parlement
wetgeving
wettekst
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-828/1 5-828/1 (PDF) Voorstel van resolutie 7/3/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/3/2011   Indiening Doc. 5-828/1 5-828/1 (PDF)
24/3/2011   Inoverwegingneming
24/3/2011   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
24/3/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd