S. 5-802 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 17 mei 2001 betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op het nutsgebruik van de dieren of op beperking van de voortplanting van de soort
Guido De Padt   

welzijn van dieren
paardachtige
dierenbescherming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-802/1 5-802/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/2/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/2/2011   Indiening Doc. 5-802/1 5-802/1 (PDF)
3/3/2011   Inoverwegingneming
3/3/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
3/3/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving