S. 5-75 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot erkenning van de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat in het Softenon-drama en tot het verkrijgen van schadeloosstelling van de slachtoffers, alsook van een aangepaste medische follow-up voor die slachtoffers
Nele Lijnen    Guido De Padt   

vergoeding
lichamelijk gehandicapte
geneesmiddel
motie van het Parlement
moederschap
medische fout
slachtoffer
inspectie van geneesmiddelen
aansprakelijkheid van de staat
schadevergoeding
slachtofferhulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-75/1 5-75/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/9/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/9/2010   Indiening Doc. 5-75/1 5-75/1 (PDF)
7/10/2010   Intrekking
7/10/2010   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Ingetrokken 7/10/2010
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 7/10/2010