S. 5-747 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de spoorwegen betreft
Filip Dewinter    Anke Van dermeersch    Jurgen Ceder   

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
bevoegdheidsoverdracht
gewestvorming
institutionele hervorming
vervoer per spoor

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-747/1 5-747/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 25/1/2011
5-747/2 5-747/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/11/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/1/2011   Indiening Doc. 5-747/1 5-747/1 (PDF)
17/2/2011   Inoverwegingneming
17/2/2011   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
21/11/2013   Inschrijving op agenda
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/2/2011   Verzending naar commissie
5/11/2013   Inschrijving op agenda
5/11/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Moureaux, Dirk Claes
5/11/2013   Inleidende uiteenzetting door Bart Laeremans
6/11/2013   Inschrijving op agenda
6/11/2013   Bespreking
8/11/2013   Inschrijving op agenda
8/11/2013   Bespreking
12/11/2013   Inschrijving op agenda
12/11/2013   Bespreking
13/11/2013   Inschrijving op agenda
13/11/2013   Bespreking
19/11/2013   Inschrijving op agenda
19/11/2013   vervalt
Ten gevolge van de aanneming van het voorstel van bijzondere wet nr. 5-2232 vervalt het voorstel van bijzondere wet nr. 5-747
26/11/2013   Inschrijving op agenda
26/11/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heren Philippe Moureaux en Dirk Claes is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
28/11/2013   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 5/11/2013, 6/11/2013, 8/11/2013, 12/11/2013, 13/11/2013, 26/11/2013

Kruispuntbank van de wetgeving