S. 5-716 Dossierfiche K. 53-1112

Wetsontwerp houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord
Catherine Fonck   Maggie De Block   Valťrie De Bue   Yvan Mayeur   Stefaan Vercamer  

ontslag
sociale bijdrage
vernieuwing
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
economische recessie
eerste betrekking
arbeidstijdverkorting
anticrisisplan
sociale dialoog
arbeidscontract
ontslagpremie
vervroegd pensioen
onderlinge beroepsovereenkomst
conjuncturele werkloosheid
verlet
collectieve arbeidsovereenkomst
werknemer
werkgelegenheidsbevordering
werkloosheidsbestrijding
onderneming in moeilijkheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1112/1 Wetsvoorstel 24/1/2011
K. 53-1112/2 Amendementen 25/1/2011
5-716/1 5-716/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 27/1/2011
5-716/2 5-716/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/1/2011
5-716/3 5-716/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 27/1/2011
K. 53-1112/3 Verslag namens de commissie 27/1/2011
K. 53-1112/4 Tekst aangenomen door de commissie 27/1/2011
K. 53-1112/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/1/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/1/2011   Indiening Doc. K. 53-1112/1
25/1/2011   Inoverwegingneming
25/1/2011   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 14, p. 6
26/1/2011   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
27/1/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-1112/3
27/1/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 15, p. 38-47
27/1/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 15, p. 57-58
Doc. K. 53-1112/5
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
26/1/2011   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
26/1/2011   Inschrijving op agenda
26/1/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Fabienne Winckel
26/1/2011   Inleidende uiteenzetting door JoŽlle Milquet,
vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid
26/1/2011   Bespreking
26/1/2011   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
26/1/2011   Inschrijving op agenda
26/1/2011   Inschrijving op agenda
27/1/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 5-716/1 5-716/1 (PDF)
27/1/2011   Uitoefening evocatierecht (S1)
27/1/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
27/1/2011   Algemene bespreking Hand. 5-11 Hand. 5-11 (PDF)
27/1/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 5-11 Hand. 5-11 (PDF)
27/1/2011   Aanneming zonder amendering Doc. 5-716/3 5-716/3 (PDF)
27/1/2011   Verzending naar commissie
27/1/2011   Inschrijving op agenda
27/1/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Fabienne Winckel
27/1/2011   Bespreking
27/1/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
27/1/2011   Aanneming zonder amendering
27/1/2011   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
27/1/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/1/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/2/2011   Bekrachtiging en afkondiging
7/2/2011   Bekendmaking (9648-9658)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 27/1/2011
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/1/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/1/2011
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/1/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 28/1/2011 15 11/2/2011
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 28/1/2011 60 6/4/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/2/2011 7/2/2011 , blz 9648-9658

Kruispuntbank van de wetgeving