S. 5-690 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 63, ßß1 tot 3, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet inzake de zetelverdeling van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Filip Dewinter    Yves Buysse    Jurgen Ceder    Anke Van dermeersch   

rechtstreeks gekozen kamer
herziening van de grondwet
zetelverdeling
taalgroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-690/1 5-690/1 (PDF) Herziening van de grondwet 25/1/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/1/2011   Indiening Doc. 5-690/1 5-690/1 (PDF)
25/1/2011   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
25/1/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving