S. 5-68 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van een loopbaanrekening en het flexibel en rationeel gebruik van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en themaverloven
Nele Lijnen    Guido De Padt   

beroepsloopbaan
pensioenregeling
arbeidsvoorwaarden
verlof om sociale redenen
gezin
flexibiliteit van de arbeid
organisatie van het werk
variabele werktijden
arbeidsongeschiktheid
loopbaanonderbreking
zelfstandig beroep
arbeid
beroepsleven
motie van het Parlement
balans tussen werk en privť

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-68/1 5-68/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/9/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/9/2010   Indiening Doc. 5-68/1 5-68/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving