S. 5-678 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen de digitale kloof op te voeren
André du Bus de Warnaffe   

privé-gebruik computer
computercriminaliteit
motie van het Parlement
sociaal achtergestelde groep
informatiemaatschappij
internet
digitale kloof
elektronische overheid
sociale uitsluiting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-678/1 5-678/1 (PDF) Voorstel van resolutie 24/1/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/1/2011   Indiening Doc. 5-678/1 5-678/1 (PDF)
17/2/2011   Inoverwegingneming
17/2/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/2/2011   Verzending naar commissie
29/3/2011   Inschrijving op agenda
29/3/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Fatiha Saïdi
29/3/2011   Bespreking
10/5/2011   Inschrijving op agenda
10/5/2011   Bespreking
24/5/2011   Inschrijving op agenda
24/5/2011   Bespreking
31/5/2011   Inschrijving op agenda
31/5/2011   Zal worden ingetrokken
9/6/2011   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Ingetrokken 9/6/2011
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 9/6/2011
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 29/3/2011, 10/5/2011, 24/5/2011, 31/5/2011

Kruispuntbank van de wetgeving