S. 5-672 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 12, derde lid, van de Grondwet, om de Europese rechtspraak in verband met de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor na te leven
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Bart Laeremans    Yves Buysse   

gerechtelijk onderzoek
strafprocedure
herziening van de grondwet
voorhechtenis
Europees Hof voor de rechten van de mens
rechten van de verdediging
arrestatie
advocaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-672/1 5-672/1 (PDF) Herziening van de grondwet 19/1/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/1/2011   Indiening
19/1/2011   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/1/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving