S. 5-659 Dossierfiche K. 53-1173

Armoedebestrijding
Commissie voor de Sociale Aangelegenheden  

jongere
sociale rechten
OMNIO
huurovereenkomst
water
watervoorziening
gezondheidsverzorging
energieprijs
sociaal achtergestelde groep
zekerheid van arbeidsplaats
recht op gezondheid
armoede
dakloze
recht om voor het gerecht te treden
recht op arbeid
toegang tot de rechtspleging
voorlichting inzake schoolkeuze
advocaat
sociale woning
eenoudergezin
huisvesting
werkloosheidsbestrijding
recht op huisvesting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-659/1 5-659/1 (PDF) Verslag namens de commissies (Senaat en Kamer) 7/2/2011
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
15/12/2010   Indiening Doc. 5-659/1 5-659/1 (PDF)
15/12/2010   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
15/12/2010   Indiening
15/12/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
15/12/2010   Verzending naar commissie
15/12/2010   Inschrijving op agenda
15/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Cindy Franssen, ThťrŤse Snoy et d'Oppuers
15/12/2010   Inleidende uiteenzetting door Philippe Courard,
staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
15/12/2010   Hoorzitting met mevrouw FranÁoise De Boe, coŲrdinator Steunpunt Armoedebestrijding, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting
15/12/2010   Gedachtewisseling
7/2/2011   Verslag Doc. 5-659/1 5-659/1 (PDF)
7/2/2011   Einde behandeling
15/12/2010   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 15/12/2010

Kruispuntbank van de wetgeving