S. 5-655 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 122 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoŲrdineerd op 10 juli 2008
Louis Ide   

remgeld
ziekenhuis
geneeskundige noodhulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-655/1 5-655/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/1/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/1/2011   Indiening Doc. 5-655/1 5-655/1 (PDF)
27/1/2011   Inoverwegingneming
27/1/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
27/1/2011   Verzending naar commissie
8/2/2011   Inschrijving op agenda
8/2/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Marleen Temmerman
8/2/2011   Gedachtewisseling
met mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 8/2/2011

Kruispuntbank van de wetgeving