S. 5-646 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 44, eerste lid, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 44, eerste lid, van de Grondwet teneinde het parlementair zomerreces te beperken tot vier weken
Filip Dewinter    Anke Van dermeersch    Jurgen Ceder   

herziening van de grondwet
parlementszitting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-646/1 5-646/1 (PDF) Herziening van de grondwet 23/12/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/12/2010   Indiening Doc. 5-646/1 5-646/1 (PDF)
23/12/2010   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
23/12/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving