S. 5-642 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende een objectieve kosten-batenanalyse van de aanwezigheid van vreemdelingen in ons land
Anke Van dermeersch    Yves Buysse   

sociale zekerheid
kosten-batenanalyse
motie van het Parlement
buitenlandse staatsburger
immigratie
asielzoeker
criminaliteit
sociaal effect
sociale lasten
integratie van migranten
politiek asiel
impactonderzoek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-642/1 5-642/1 (PDF) Voorstel van resolutie 23/12/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/12/2010   Indiening Doc. 5-642/1 5-642/1 (PDF)
27/1/2011   Inoverwegingneming
27/1/2011   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/1/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving