S. 5-637 Dossierfiche                  

Voorstel tot invoering van een artikel 7/1 in het reglement van de Senaat, wat het ontslag van een senator betreft
Bart Tommelein   

reglement van het parlement
ontslag van senatoren

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-637/1 5-637/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 22/12/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/12/2010   Indiening Doc. 5-637/1 5-637/1 (PDF)
27/1/2011   Inoverwegingneming
27/1/2011   Verzending naar Bureau
  Behandeling in Bureau
27/1/2011   Verzending naar Bureau
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving