S. 5-636 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van het kind, wat de invoering van het zorgouderschap betreft
Sabine de Bethune    Rik Torfs   

familierecht
burgerlijke rechtsvordering
kinderbescherming
voogdijschap
kind
rechtspraak voor minderjarigen
rechten van het kind
afstamming
erfenis
nieuw-samengesteld gezin
burgerlijk recht
geregistreerd samenwonen
ongehuwde ouder
ouderlijke macht
ongehuwd samenleven
alimentatieplicht
eenoudergezin
erfrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-636/1 5-636/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/12/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/12/2010   Indiening Doc. 5-636/1 5-636/1 (PDF)
27/1/2011   Inoverwegingneming
27/1/2011   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
27/1/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd