S. 5-631 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot herziening van de vergoedingsvoorwaarden voor een betere bestrijding van hepatitis C
Cindy Franssen    Dirk Claes   

infectieziekte
ziekteverzekering
motie van het Parlement
bewustmaking van de burgers
voorkoming van ziekten
actieprogramma

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-631/1 5-631/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/12/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/12/2010   Indiening Doc. 5-631/1 5-631/1 (PDF)
27/1/2011   Inoverwegingneming
27/1/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
27/1/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving