S. 5-629 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met het oog op de vrijlating van de "Vijf van Miami"
Fatiha Sa´di    Marie Arena   

Verenigde Staten
spionage
Cuba
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-629/1 5-629/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/12/2010
5-629/2 5-629/2 (PDF) Amendementen 29/6/2011
5-629/3 5-629/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/7/2011
5-629/4 5-629/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 5/7/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/12/2010   Indiening Doc. 5-629/1 5-629/1 (PDF)
23/12/2010   Inoverwegingneming
23/12/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/7/2011   Inschrijving op agenda
14/7/2011   Algemene bespreking Hand. 5-30 Hand. 5-30 (PDF)
14/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-3/o2) Hand. 5-30 Hand. 5-30 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/12/2010   Verzending naar commissie
14/6/2011   Inschrijving op agenda
14/6/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Olga Zrihen
21/6/2011   Inschrijving op agenda
21/6/2011   Uitgesteld
29/6/2011   Inschrijving op agenda
29/6/2011   Bespreking
5/7/2011   Inschrijving op agenda
5/7/2011   Bespreking
5/7/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-1/o1)
5/7/2011   Aanneming na amendering
5/7/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-629/3 5-629/3 (PDF)
5/7/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-629/4 5-629/4 (PDF)
14/7/2011   Mededeling aan bestemmeling(en)
eerste minister en vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 14/7/2011
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 14/6/2011, 29/6/2011, 5/7/2011

Kruispuntbank van de wetgeving