S. 5-614 Dossierfiche K. 53-518

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 3 december 2009 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend
te Straatsburg op 9 september 1996 en houdende uitvoering van het Verdrag
Regering Y. Leterme II  

stroomgebied van de Rijn
vervuiler-betaalt-principe
verontreiniging van de waterlopen
binnenvaart
hergebruik van afvalstoffen
verontreiniging door schepen
milieuheffing
zoetwaterecosysteem
afval
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-518/1 Wetsontwerp 29/10/2010
K. 53-518/2 Verslag namens de commissie 9/12/2010
K. 53-518/3 Tekst aangenomen door de commissie 9/12/2010
K. 53-518/4 Tekst aangenomen door de commissie 9/12/2010
K. 53-518/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/12/2010
5-614/1 5-614/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 17/12/2010
5-614/2 5-614/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2010
5-614/3 5-614/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/12/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
29/10/2010   Indiening Doc. K. 53-518/1
9/12/2010   Aanneming in commissie (ongewijzigd - gesplitst + nieuw opschrift) Doc. K. 53-518/2
16/12/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 9, p. 39-41
16/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 9, p. 54
Doc. K. 53-518/5
16/12/2010   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
17/12/2010   Overzending Doc. 5-614/1 5-614/1 (PDF)
17/12/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/12/2010   Inschrijving op agenda
23/12/2010   Algemene bespreking Hand. 5-10 Hand. 5-10 (PDF)
23/12/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-10 Hand. 5-10 (PDF)
23/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 5-10 Hand. 5-10 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/12/2010   Verzending naar commissie
20/12/2010   Inschrijving op agenda
20/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Peter Van Rompuy
20/12/2010   Inleidende uiteenzetting door Etienne Schouppe,
staatssecretaris voor Mobiliteit
20/12/2010   Bespreking
22/12/2010   Inschrijving op agenda
22/12/2010   Bespreking
22/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
22/12/2010   Aanneming zonder amendering
22/12/2010   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-614/2 5-614/2 (PDF)
23/12/2010   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 5-614/3 5-614/3 (PDF)
20/1/2011   Bekrachtiging en afkondiging
3/3/2011   Bekendmaking (14629-14630)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/12/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/12/2010, 22/12/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/1/2011 3/3/2011 , blz 14629-14630

Kruispuntbank van de wetgeving