S. 5-612 Dossierfiche K. 53-645

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
Regering Y. Leterme II  

belastinggrondslag
onderwijsprogramma
sportmanifestatie
energiedistributie
vrije tijd
aardgas
inning der belastingen
invoer
belastingfraude
belastingaftrek
dienstverrichting
fiscaal recht
BTW
intra-EU-handel
culturele manifestatie
onroerend eigendom
EU-instantie
belastingontheffing
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-645/1 Wetsontwerp 19/11/2010
K. 53-645/2 Verslag namens de commissie 10/12/2010
K. 53-645/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/12/2010
5-612/1 5-612/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 17/12/2010
5-612/2 5-612/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2010
5-612/3 5-612/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/12/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
19/11/2010   Indiening Doc. K. 53-645/1
10/12/2010   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-645/2
16/12/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 9, p. 13-15
16/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-12/o24)
Integraal verslag nr. 9, p. 52-53
Doc. K. 53-645/3
16/12/2010   Aanneming zonder amendering
2/12/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/4 5-82/4 (PDF)
2/12/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/4 5-82/4 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
17/12/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/12/2010   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-612/1 5-612/1 (PDF)
17/12/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/12/2010   Inschrijving op agenda
23/12/2010   Algemene bespreking Hand. 5-10 Hand. 5-10 (PDF)
23/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-4/o11) Hand. 5-10 Hand. 5-10 (PDF)
Doc. 5-612/3 5-612/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/12/2010   Verzending naar commissie
17/12/2010   Inschrijving op agenda
17/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Peter Van Rompuy
17/12/2010   Bespreking
17/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-0/o3)
17/12/2010   Aanneming zonder amendering
17/12/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-612/2 5-612/2 (PDF)
23/12/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/12/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/12/2010   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2010   Bekendmaking (83667-83670)
26/1/2011   Erratum (7368)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/12/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/12/2010
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/12/2010 5 22/12/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 18/12/2010 20 24/1/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/12/2010 31/12/2010, blz 83667-83670
Errata
Op 26/1/2011, blz 7368