S. 5-610 Dossierfiche K. 53-405

Wetsontwerp ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien
Regering Y. Leterme II  

octrooi
Europees octrooi
administratieve formaliteit
elektronische overheid
octrooirecht
uitvinding
harmonisatie van de wetgevingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-405/1 Wetsontwerp 15/10/2010
K. 53-405/2 Amendementen 16/11/2010
K. 53-405/3 Amendementen 26/11/2010
K. 53-405/4 Amendement 30/11/2010
K. 53-405/5 Verslag namens de commissie 8/12/2010
K. 53-405/6 Tekst aangenomen door de commissie 8/12/2010
K. 53-405/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/12/2010
5-610/1 5-610/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/12/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
15/10/2010   Indiening Doc. K. 53-405/1
8/12/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-405/5
16/12/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 9, p. 8-12
16/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+107/-0/o12)
Integraal verslag nr. 9, p. 51-52
Doc. K. 53-405/7
16/12/2010   Aanneming na amendering door commissie
26/10/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/3 5-82/3 (PDF)
26/10/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/3 5-82/3 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
17/12/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/12/2010   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-610/1 5-610/1 (PDF)
23/12/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/12/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/1/2011   Bekrachtiging en afkondiging
16/2/2011   Bekendmaking (11481-11496)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/12/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/12/2010 5 22/12/2010
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 18/12/2010 0 22/12/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/1/2011 16/2/2011 , blz 11481-11496

Kruispuntbank van de wetgeving