S. 5-601 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de doelstellingen van het generatiepact inzake de voorlichting van de beroepsbevolking over haar toekomstige pensioenrechten
Andrť du Bus de Warnaffe   

motie van het Parlement
openbaarheid van het bestuur
pensioenregeling
beroepsloopbaan

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-601/1 5-601/1 (PDF) Voorstel van resolutie 13/12/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/12/2010   Indiening Doc. 5-601/1 5-601/1 (PDF)
23/12/2010   Inoverwegingneming
23/12/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/12/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving