S. 5-540 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op een nieuwe bevoegdheidsverdeling inzake jeugdbescherming
Alain Courtois    Armand De Decker    Gérard Deprez    Richard Miller    Jacques Brotchi   

verdeling van de bevoegdheden
kinderbescherming
strafsanctie
bevoegdheidsoverdracht
jeugdcriminaliteit
voltrekking van de straf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-540/1 5-540/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 29/11/2010
5-540/2 5-540/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/11/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/11/2010   Indiening Doc. 5-540/1 5-540/1 (PDF)
9/12/2010   Inoverwegingneming
9/12/2010   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/12/2010   Verzending naar commissie
5/11/2013   Inschrijving op agenda
5/11/2013   Zal worden ingetrokken
26/11/2013   Inschrijving op agenda
26/11/2013   Lezing van het verslag
26/11/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag met de heren Philippe Moureaux en Dirk Claes is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
21/11/2013   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Ingetrokken 21/11/2013
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 21/11/2013
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 5/11/2013, 26/11/2013

Kruispuntbank van de wetgeving