S. 5-513 Dossierfiche K. 53-421

Wetsontwerp betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen
Regering Y. Leterme II  

beursnotering
bescherming van de vennoten
aandeelhouder
vennootschapsrecht
bedrijfsbeheer
handelsmaatschappij
toepassing van informatica
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-421/1 Wetsontwerp 20/10/2010
K. 53-421/2 Amendementen 7/11/2010
K. 53-421/3 Verslag namens de commissie 22/11/2010
K. 53-421/4 Tekst aangenomen door de commissie 22/11/2010
K. 53-421/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/11/2010
5-513/1 5-513/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 2/12/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
20/10/2010   Indiening Doc. K. 53-421/1
22/11/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 53-421/3
25/11/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 7, p. 1-10
25/11/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 7, p. 21-22
25/11/2010   Aanneming na amendering door commissie
26/10/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/3 5-82/3 (PDF)
26/10/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/3 5-82/3 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
26/11/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/12/2010   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-513/1 5-513/1 (PDF)
2/12/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/12/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/12/2010   Bekrachtiging en afkondiging
18/4/2011   Bekendmaking (24068-24080)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 25/11/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/11/2010 5 1/12/2010
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 27/11/2010 0 1/12/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/12/2010 18/4/2011 , blz 24068-24080

Kruispuntbank van de wetgeving