S. 5-479 Dossierfiche K. 53-801

Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 april 2010 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voor de coŲrdinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie
Regering Y. Leterme II  

ruimtelijk beheer
EU-milieubeleid
geografisch informatiesysteem
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-479/1 5-479/1 (PDF) Wetsontwerp 19/11/2010
5-479/2 5-479/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/12/2010
K. 53-801/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/12/2010
K. 53-801/2 Verslag namens de commissie 4/2/2011
K. 53-801/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/2/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/11/2010   Indiening Doc. 5-479/1 5-479/1 (PDF)
19/11/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/12/2010   Inschrijving op agenda
9/12/2010   Algemene bespreking Hand. 5-8 Hand. 5-8 (PDF)
9/12/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-8 Hand. 5-8 (PDF)
9/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o2) Hand. 5-8 Hand. 5-8 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/11/2010   Verzending naar commissie
8/12/2010   Inschrijving op agenda
8/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Frank Boogaerts
8/12/2010   Bespreking
8/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
8/12/2010   Aanneming zonder amendering
8/12/2010   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-479/2 5-479/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/12/2010   Overzending Doc. K. 53-801/1
26/1/2011   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-801/2
10/2/2011   Verdaging
Integraal verslag nr. 17, p. 1
17/2/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 19, p. 72-73
17/2/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+115/-0/o10)
Integraal verslag nr. 19, p. 82-83
Doc. K. 53-801/3
17/2/2011   Aanneming zonder amendering
17/2/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/3/2011   Bekrachtiging en afkondiging
26/4/2011   Bekendmaking (25207)
14/5/2012   Erratum (27969)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/12/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 8/12/2010
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/2/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/3/2011 26/4/2011 , blz 25207
Errata
Op 14/5/2012 , blz 27969

Kruispuntbank van de wetgeving