S. 5-478 Dossierfiche K. 53-203

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 2, 2/1, 4 en 5 van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en
telecommunicatiesector
Regering Y. Leterme II  

postdienst
marktliberalisatie
rechtsmiddel
Raad voor de Mededinging
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-203/1 Wetsontwerp 22/9/2010
K. 53-203/2 Erratum 22/10/2010
K. 53-203/3 Amendement 26/10/2010
K. 53-203/4 Amendement 9/11/2010
K. 53-203/5 Verslag namens de commissie 10/11/2010
K. 53-203/6 Tekst aangenomen door de commissie 10/11/2010
K. 53-203/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/11/2010
5-478/1 5-478/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 19/11/2010
5-478/2 5-478/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/11/2010
5-478/3 5-478/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 24/11/2010
5-478/4 5-478/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/11/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
22/9/2010   Indiening Doc. K. 53-203/1
14/10/2010   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 4, p. 40-41
10/11/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-202/6
18/11/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 6, p. 21-50
18/11/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+94/-0/o35)
Integraal verslag nr. 6, p. 55
Doc. K. 53-203/7
18/11/2010   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
18/11/2010   Overzending Doc. 5-478/1 5-478/1 (PDF)
19/11/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/11/2010   Inschrijving op agenda
25/11/2010   Algemene bespreking Hand. 5-7 Hand. 5-7 (PDF)
25/11/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-7 Hand. 5-7 (PDF)
25/11/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o14) Hand. 5-7 Hand. 5-7 (PDF)
Doc. 5-478/4 5-478/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/11/2010   Verzending naar commissie
24/11/2010   Inschrijving op agenda
24/11/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick De Groote
24/11/2010   Bespreking
24/11/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o3)
24/11/2010   Aanneming zonder amendering
24/11/2010   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-478/2 5-478/2 (PDF)
24/11/2010   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 5-478/3 5-478/3 (PDF)
25/11/2010   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
13/12/2010   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/2010   Bekendmaking (83149-83150)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 18/11/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 25/11/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 24/11/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/12/2010 30/12/2010 , blz 83149-83150

Kruispuntbank van de wetgeving