S. 5-473 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 143, ß 2, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 143, ß 2, van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen
Bart Laeremans    Yves Buysse    Jurgen Ceder    Filip Dewinter    Anke Van dermeersch   

herziening van de grondwet
tweekamerstelsel
Eerste Kamer
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-473/1 5-473/1 (PDF) Herziening van de grondwet 10/11/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/11/2010   Indiening Doc. 5-473/1 5-473/1 (PDF)
10/11/2010   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/11/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving